Регистрация по чл.96 ЗДДС

Фирма извършва единствено освободени сделки /медицински услуги/. Не е регистрирана по ЗДДС. Предстои продажба на собствен недвижим имот-парцел УПИ и сграда,строена по стопански начин, въведена в експлоатация през 2007 г , построена е и е ползвана единствено за дейността на фирмата. Пазарната цена е 80000 лева общо за целия имот. Задължена ли съм след продажбата да се регистрирам по ЗДДС, или не.

1 коментар

Вашият коментар

Email: