Грешна стойност във фактура по ВОД

Имам следният случай: имаме ВОД към клиент от м.11 – издаден е инвойс за 1000 Евро примерно, с две позиции – стоки 800 + транспорт 200. Съответно издаваме наша фактура, която включваме във дневника и ВИЕС-декларацията, но по погрешка за 800 евро или 1564,66 лева. Клиентът плаща инвойсът през м.01 – 1955,83 лева и тогава забелязваме допуснатата грешка.

Въпросът е как да се коригира – да издадем дебитно известие през м.01 за стойността от 200 евро и да го включим в дневниците за месеца (но съответно за клиента няма да има нов инвойс, защото при него нещата са с точните стойности).

Моля за коментар

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма основание за издаване на кредитно известие. В случая не е налице погрешно издаден, а погрешно отразен документ.

  2. Отговор Петя Досева

    Какъв е редът за отстраняване на грешката? Писмо до НАП съгласно чл. 126 ли е единственият вариант?

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Подобен случай не попада напълно в хипотезите на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона. Не би следвало да имате проблем да отразите погрешния запис с минус, след което да въведете коректния запис.

Вашият коментар

Email: