Услуга от Италия – ремонт на муз. инструмен

Здравейте, получих фактура за ремонт на цигулка от Италия.  Нашата фирма е регистрирана по ЗДДС в България, доставчика на услугата също е регистриран в Италия / проверих номера/. Фактурата е без начислен ДДС. В закона прочетох, че това не е ВОП т.е. не мога да съставя протокол. На какво основание да осчетоводя ремонта и кой дължи ДДС – то в този случай?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте разпоредбите на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона – данъксе дължи от получателя не само в случаите на вътреобщностно придобиване, а и в случаите на доставки на услуги, които са с място на изпълнение на територията на България по смисъла на закона.

Вашият коментар

Email: