воп

Здравейте,

имам няколко въпроса и търся отговорите спешно:

1. ЮЛНЦ получава услуга(организиране и провеждане на форуми и обучения) от гръцки доставчик. Доставчика издава фактури (инвойс) за авансово плащане и за вече извършена услуга, които са без задължителните по закон реквизити,  но се оказва, че по фактурите вече е направено плащането. Необходимо е да уточня, че и двете организации са регистрирани по ДДС.

2 БГ организацията е издала протоколи по чл 117, но с оглед на факта, че  ф-рите са без задължителните по закон реквизити, въпросът ми  е какво може да се напражи за да реши проблема с грешните документи?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като данъкът е изискуем от Вас по реда на глава осма от закона правилно сте издали протокол по чл. 117. Не би следвало да имате проблеми с издадените Ви фактури.

Вашият коментар

Email: