закъсняла фактура-ВОП

През м.12/2011г. фирмата получава фактура за закупени стоки от Германия с дата 22.09.2011г.,фактурата е изпратена по пощата.Трябва ли да подадем Умедомление в НАП по чл.126, ал.3, т.2 от ЗДДС и да коригираме дневниците за м.09, или да включим протокола по чл.117 в Дневниците за м.12?Протоколо па чл.117 от коя дата трябва да е?

1 коментар

Вашият коментар

Email: