ддс на туроператора

С промяната в ЗДДС относно доставките от туроператор към туроператор какъв ще бъде редът на облагане.

Ние сме туроператор, клиент ни е туроератор от трета страна, който изпраща чуждестранни туристи в БГ.

1.Каква фактура ще издаваме ние на клиента туроператор – с 9% начислен ДДС

2.В такъв случай ще ползвами ли 9% ДК на фактурите от хотели (наши доставчици)?

3.Запазва ли се облагане по маржа за останалите ни клиенти – физически лица, юридически лица и други, които не са туроператори.

Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на първия Ви въпрос – ако е предоставено настаняванес място на изпълнение на територията на страната, да, приложимата ставка за облагане би следвало да е в размер на 9 %.
    По отношение на втория Ви въпрос – да, би следвало правото на приспадане на данъчен кредит да е налице за регистрираните на общо основание по закона лица.
    По отношение на третия Ви въпрос – разпоредбите на глава шестнадесета би следвало да са приложими при доставките на обща туристическа услуга по смисъла на чл. 136, ал. 1 от закона, след като не са закупени с цел препродажба.

Вашият коментар

Email: