Чл. 6, ал. 3 от ЗДДС

Фирма е произвела продукция през 2005 г. и тогава не е била регистрирана по ЗДДС. През 2008 г. се регистрира по ЗДДС, но не упражнява право на ДК за придобитите активи преди регистрацията. Сега ще раздава безвъзмездно на трети лица тази продукция.
Притесняваме това, че
1. по принцип фирмата е имала право на ДК на датата на регистрация, но не го е упражнила по своя воля, а в чл. 6, ал.3 от ЗДДС пише, че \“… и при условие че при производството, вносът или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит; \“

2. В чл. 117 пише, че протокол се издава задължително в случаите на чл. 6, ал. 3.

Трябва ли да прави протокол по чл. 117 за начисляване на ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да издавате протокол – както сама посочвате случаят е извън обхвата на чл. 6, ал. 3 от закона.

Вашият коментар

Email: