САМОНАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Здравейте, колеги, имам следния въпрос: досега имаше отделна глава за туристическите услуги за начиляване на ДДС върху маржа. От 01.01.2012 г. туроператорите не могат да прилагат маржовата схема при фактуриране на български и чужди туроператори и се облагат по общия ред ( с 9% при хотелско настаняване). Това означава ли, че чл.82 от ЗДДС е приложим вече и за тях?

Туроператор получава фактура от офшорна фирма  – ( Лухтенщайн, Кипър и други ) за настаняване на туристи в хотел в България. Следва ли туроператорът да си самоначисли 9% ДДС?

6 Comments

 1. Отговор Jeni Yoveva

  Какво се случва, когато български туроператор, нерегистриран по ДДС получи фактура без ДДС от офшорна сметка за хотелско настаняване в хотел в България ( съгласно чл.21, доставката е в България )? Следва ли българският туроператор да внася някакво ДДС като данъчно задължено лице, нерегистрирано по ЗДДС?

 2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Да, биха били приложими разпоредбите на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона, ако са изпълнени условията, а именно – доставчикът да е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката да е с място на изпълнение на територията на страната и да е облагаема.
  Не става особено ясно обаче естеството на получената от Вас услуга за да се определи приложимата ставка за облагане.
  Що се отнася до следващия Ви въпрос – вижте чл. 97а от закона.

 3. Отговор Jeni Yoveva

  Здравейте, благодаря Ви за коментара. Бихте ли ми отговорили дали чл.82 от ЗДДС е приложим за туроператор в следния случай: Български туроператор предоставя обща туристическа услуга ( хотелско настаняване и/или ски услуги) на физическо лице ( пътуващо лице по смисъла на ЗДДС, т.е прилага маржова схема за облагане )в хотел в България.Фактурата по получената доставка е издадена от чуждестранен туроператор ( офшорна фирма ), нерегистрирано в България.

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Да, би следвало да бъде приложена визираната разпоредба, след като настаняването е в България и доставчикът не е установен на територията на страната.

 5. Отговор jeni yoveva

  Здравейте, като чета закона,и аз мисля така, но ми се струва нелогично. Идеята на самоначисляването не е ли да се даде възможност на някой друг да ползва това ДДС? В този случай българският туроператор има ли право да отрази протокола и в дневника на покупките, при положение, че не ползва данъчен кредит за туристически услуги, предоставени без изменение на пътуващо лице? Българският туроператор получава услуга за 100.00 лева и я продава за 110.00 лева при маржова схема, т.е внася ДДС 20% от маржа си – 1.67 лева. Нетният марж ( дан.основа) остава 8.33 лева и той дължи 9 лева ДДС при положение, че услугата е хот настаняване ( 9% * 100) или 20 лева ДДС при положение, че услугата е друга обща туристическа услуга?

 6. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В общи линии идеята на обърнатото данъчно задължение е данъкът да бъде начислен там, където е фактическото потребление на доставката. Наличието или липсата на право на приспадане на данъчен кредит не засяга задължението за начисляване на данък.
  Що се отнася до разпоредбата на чл. 141 от закона – не би следвало да е приложима в случая, предвид наличието на чл. 136, ал. 3.

Вашият коментар

Email: