Частичен данъчен кредит

През 2009.2010 и 2011 фирмата е извършвала освободени и облагаеми сделки, трябвало е да се използва частичен данъчен кредит, но е използван пълен данъчен кредит. Как можем да поправим грешката, и това което е необходимо с нап да бъде разчетено. Благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало да приложите разпоредбите на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона, при условие, че сте ползвали пълен данъчен кредит за стоки и услуги, попадащи в хипотезите на чл. 73, ал. 1 от закона.

Вашият коментар

Email: