Годишна корекция по чл.73 ал. 8

В СД за м. 12 трябва да направя годшно преизчисление на ползвания ЧДК. За да определя ГК/реалния /включвам периода 01-12 и изчислявам коефиц. , или периода 01-11 и залагам новия коеф. в декемврийската . Смятам че в СД за месец декември  в кл.33 трябва да остане коеф. от 2010 , с който е изчислявано правото на ЧДК в 2011 , а за ГК да се включи периода 01-12 и така да се преизчисли , посочвайки го в кл. 43.

Затруднявам се и за счетоводните статии по принцип год. ми корекция ще е + , т е увеличавам си правото на ДК, но не зная как да го взема като контировка , зада влезе в СД за м. 12

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали по първия въпрос.
    Що се отнася до втория Ви въпрос – по всяка вероятност зависи от счетоводния Ви софтуер. Не би следвало да е невъзможно да отразите операциите за счетоводни цели, а в дневник покупки да добавите ръчно издадения за корекцията протокол.

Вашият коментар

Email: