САМОНАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ТУРОПЕРАТОР

Здравейте,

българска фирма туроператор купува туристически услуги от немски туроператор. Трябва ли да си самоначислява ДДС за получената туристическа услуга съгл. чл.82, ал.2 т.3 ЗДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    За закупени общи туристически услуги по смисъла на чл. 136 от закона(действащ към момента) ли става дума? Ако да – не би следвало да се самооблагате – мястото на изпълнение на доставката от немската фирма към Вас е с място на изпълнение на територията на Германия.

Вашият коментар

Email: