Протокол или VIES

Ние сме българска транспортна фирма и работим с датска спедиторска фирма. Съгласно договора за извършените от нас транспортни услуги, те ни издават кредитни известия за дължимата от тях сума. Към тези кредитни известия протокол по чл.117 ал.1 ли трябва да издавам или VIES декларация?

P.S. Такива кредитни известия ми издаваха само през първия месец, след това ги замениха с self-billing invoice, които е логично да се отразяват в VIES декларацията.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От въпроса Ви оставаме с впечатление, че Вие сте доставчик в случая. Ако това действително е така, то би следвало Вие да издавате фактури, които следва да бъдат отразени във VIES декларацията, при условие че са изпълнени изискванията на чл. 124, ал. 5 от закона.

Вашият коментар

Email: