Услуга за дружество с нестопанска цел от Холандия

Българско адвокатско дружество извършва юрид.услуга на дружество с нестопанска цел от Холандия. Като информация за идентифициране дружеството изпраща само VIES номер. Следва ли българското дружество да начисли ДДС върху стойността на услугата?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става ясно предназначението на предоставената от дружеството Ви услуга. В случай, че не попадате в някое от изключенията на чл. 21 от закона би следвало да са приложими разпоредбите на чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 6, вследствие на което данък не би следвало да бъде начисляван тук на основание чл. 86, ал. 3 от закона.

Вашият коментар

Email: