сгрешено ддс продажби

 Открихме грешка в подадена СД за м10.В дневника за прадажби  за 2 дакумента  са разменени колоните основа и размер на данъка, съответно сме начислили  и  ДДС за внасяне в повече. Сумата е внесена. Как да отразим грешката, по чл126  ли?  И съответно с каква дата да вкараме верните  ф-ри за приход.

 

1 коментар

Вашият коментар

Email: