ддс процедури

Въпросът ми е свързан с ДДС процедурите!Месец 10 излизам на възстановяване 750 лева,месец 11 на внасяне 350 лева и ми остават 400 лева!как трябва да постъпа да си приспадна тези 350 лева и да си поискам 400лева,като си попълня приложението,или тези 400 лева да си ги искам следващия месец,но ако тогава изляза пак на внасяне може ли пак да приспадам?благодаря за отговора!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно чл. 92, ал. 1 от закона данъкът, по отношение на който е започнала процедура се приспада в следващите два периода.
    Вижте за справка и това приложение:
    [url=http://zdds.info/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=procedura921]Процедура по чл. 92, ал. 1 и приложение 6[/url]

Вашият коментар

Email: