Строителство в ЕС

Здравейте! Моля за мнение по следния казус: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва строеж на сграда във Франция. Услугата се извършва на френска фирма, също регистрирана по ЗДДС. 1. Кой е задължен да начисли ДДС в случая? 2. Как стоят нещата с правото на ДК- и в двата случая- ако материалите се закупуват от България и от Франция? 3. Ще бъде ли необходимо българското дружество да се регистрира по ЗДДС във Франция след определен праг на оборота от услугите, извършвани там?

2 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Услугата е с място на изпълнение извън територията на страната – чл. 21 ал. 2 т. 1 от закона, поради което на основание чл. 86 ал. 3 не начислявате данък.
  Проверете във Франция за аналогична разпоредба на чл. 82 ал. 2 т. 2 от нашия закон. Ако такава разпоредба съществува – данъкът е дължим от французите, и за Вас не би възникнало задължение за регистрация по френския ДДС.
  В този случай съгласно Осма директива имате право на възстановяване на ДДС, платен във Франция за стоки и услуги, свързани със строителната услуга, която Вие извършвате.
  За стоки, закупени тук, и използвани за строежа във Франция също имате право на ДК – погледнете чл. 69 ал. 2 от ЗДДС за справка.
  Проверете също така и съществува ли аналогична разпоредба във френския закон на чл. 13 ал. 3 от ЗДДС.

Вашият коментар

Email: