воп -дата на протокол и фактура

Фирмата получава фактура с дадата 25.11.2011 г.от доставчик от Германия.На тази дата се товари стоката там.Товарът пристига в България  на територията на фирмата на 06.12.2011г.

Клиентът не плаща никакъв транспорт-за доставки над 2000евро доставката  е безплатна.

Моля Ви кажете,с каква дата се издава протокола и в кои месеци се включва съответно в дневник покупки и дневник продажби.Ако протоколът е издаден с дата 25.11.2011 и включен  и в двата дневника по зддс за м.11- нарушение ли е това и ако е -какви са санкциите

Предварително Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не става ясно кога възниква датата на данъчното събитие в случая. Ако тази дата е възникнала на датата на товарене на стоката, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата (чл. 63, ал. 4 от закона) и протоколът следва да бъде издаден в 15-дневен срок от тази дата – т.е. не сте в нарушение.

Вашият коментар

Email: