ЗДДС

Във връзка с Ваш отговор от 10.02.2011г. за закупуване и продажба при ВОП-коли втора употреба Ви моля да ми отговорите къде в закона е упоменато,че \“стоките втора употреба ,закупени при условията на ВОП са изключени от обхвата на глава Седемнадесета\“

Предварително благодаря! 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте разпоредбите на чл. 143, ал. 1 от закона – там са посочени случаите, при които са приложими разпоредбите на глава седемнадесета. Вътреобщностните придобивания по смисъла на чл. 13 от закона са извън обхвата на посочената разпоредба.

Вашият коментар

Email: