Протокол за самолетни билети

Туристическа агенция с голям документооборот издава протокол за продажба на самолетни билети-съгласно ППЗДДС не се включва в дневник продажби и фактура за комисионната с нулева ставка на основание чл.36, ал.1. Може ли комисионната за клиента да се начисли в протокола, нулевата ставка няма да промени резултата по справка-декларацията? Подлежи ли ТА на санкция? Масова практика е да се издава протокол за цялата сума, а клиентите питат за какво са им два документа.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че доставката попада в обхвата на чл. 113, ал. 3 от закона – възможно е (вижте в този случай чл. 119 от закона), но са възможни и проблеми с чл. 37 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: