частичен данъчен кредит

През 2011 г сме извършвали облагаеми и освободени доставки. В края на годината ще изчислим коефициент по чл 73 от ЗДДС. През 2012 г. също ще бъдат извършвани облагаеми и освободени сделки. Разходите отнасящи се по всяка от сделките може да бъде ясно разграничени и доказани. В този случай възниква ли право на частичен данъчен кредит и  трябва ли ДДС за всички разходи през 2012 да се коригира с коефициента изчислен в края 2011г. или той се отнася само за разходи които имат смесен характер и немогат да се разграничат за коя от дейностите се отнасят?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте разпоредбата на чл. 73, ал. 1 – правото на приспадане на частичен данъчен кредит се прилага само по отношение на стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
    След като дадени стоки и услуги се използват само за извършване на облагаеми доставки то за тях са приложими разпоредбите на чл. 69.

Вашият коментар

Email: