Издаване на документ от физическо лице, за получена рента.

1. Трябва ли всяко физическо лице което има договор за аренда и получавайки  арендното си плащане по не го (рентата) да издава документ на основание на чл.80б от ЗДДФЛ, и ако трябва какаъв трябва да е той.

 

 

1 коментар

Вашият коментар

Email: