протокол №9 към чл.77,ал.2т т.4 от ЗДДС

Предстои ни дерегистрация по ДДС във връзка с заличаване на фирмата.

в коя колона на дневника за продажби трябва да бъде отразен дължимия ДДС за останалите ДМА и стоки

описани в протокол №9 към чл.77 ал.2 т.4 от ЗДДС и как да се отрази основата за начисляване

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Във връзка с разпоредбата на чл. 111, ал. 1 от закона би следвало да отразите въпросния протокол-опис в к. 11 и 12. Не би следвало да е проблем обаче да бъде отразен и в к. 16.

Вашият коментар

Email: