Отдване поднаем и извършване на услуга в ЕС

Колеги имам следния казус и моля за помощ. Цялата сделка е следната: Регистрирани сме по ДДС. Скл. дог с Румъска фирма с валиден VAT ном за даване под наем съоражение с което да работят 12мес, за което плучавам месечен наем. Договора за наем е скл. на 09.09.09г, получавам парите за първия наем на 23.09.09, на 24.09.09 издавам фактура и инвойс разбира се с основание наем по дог… и основание по ДДС чл.21, ал.3, т.2, б.\“ж\“ и основание за неначисляване на ДДС ЧЛ.86,АЛ.3 от ЗДДС. Имам потвърждение че съоражението е пристигнало на територията на Румъния. В договора никъде не се споменава че монтажа и пускането са за сметка наема. След което им издавам и фактура за монтаж и пускане в експлоатация и т.н. Услугата се извършва на територията на Румъния. Мисля да е обявя съгласно чл,21, ал.2, т.3, б.\“в\“ от ЗДДС и основание за неначисляване на ДДС съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС. Колеги моля, кажете ми втората фактура за монтаж и пускане в експлоатация декларирали се в VIES декл. Съгласно ППЗДДС чл.117 ал.2, т.4, б.\“б\“ се обявяват сделки само по чл.21, ал.3 чл.22-24, а аз си мисля че и моята сделка следва да се декларира в VIES

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    С малки изключения във VIES декларацията се посочват доставките, при които данъкът е дължим от получателя, с цел проследяване и отчетност на дължимия и начислен данък. А при услуги по чл. 21 ал. 2 т. 3 няма задължение за получателя да начисли данък. Посочете доставката в к. 23 на дневник продажби. Въпросната доставка участва във формирането на оборот за регистрация в Румъния.

Вашият коментар

Email: