Установена грешка в справка-декларация по ДДС за м.10.2011г.

Дружеството ни за м.10.2011г. излиза на ДДС за възстанояване, но при подаване на месечната справка-декларация по ел.път по необясними за мен причини данните в клетка 81 ги няма.
Дружеството всеки месец излиза на ДДС за възстановяване, тъй като осъществява търговия в ЕС и износ за трети страни и нама как да правя приспадане в слвдващите два данъчни периода.
Какво да правя, мога ли в следващия данъчен период размерът на ДДС за възстановяване за м.10.2011г. и м.11.2011г. да посоча в кл.81?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало в случая да са приложими разпоредбите на чл. 92, ал. 1 от закона. Вижте за справка чл. 70, ал. 1 от правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: