ДУК и ДДС

Въпросът ми е във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от ЗДДС:

Физическо лице е регистрирано като едноличен търговец, който е регистриран по ЗДДС. Като физическо лице, не като ЕТ, е вписан като управител на ООД и получава възнаграждение по ДУК. Във връзка с горецитирания член, трябва ли да се издава фактура с начислен ДДС от ЕТ-то.

Благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид наличието на въпросната разпоредба – да, би следвало, във връзка с § 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: