Данъчен кредит на автомобил с сертификат N1

При закупуване на нов автомобил с  3+1 или 4+1 места и регистрация като товарен със сертификат за Хомологация N1 може ли да възникне проблем при ползването на данъчен кредит? , Данъчен кредит само за 1+1 и 6+1 места ли може да се ползва? 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте определението за лек автомобил в § 1, т. 18 от Допълнителните разпорредби на закона. Ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 4 се отнася само за леките автомобили по смисъла на закона.

Вашият коментар

Email: