Продажба право на придобиване на лице от Общността

Здравейте,

Има ли основание за неначисляване на ДДС при продажба правото на придобиване на собственост по лизингов договор, когато фактура се издава към лице, регистрирано по ДДС на територията на Общността. За остатъка по лизинговия договор ще бъде издадена фактура директно от лизингодателя към купувача.

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Ако мястото на изпълнение, определено съгласно разпоредбите на чл. 21 от закона е извън територията на страната – да, налице е основанието за неначисляване.

 2. Отговор Алекс_

  Фактът, че лицето е установило независимата си финансова дейност в страна-членка /чл.21 ал.2/ е достатъчен за неначисляване на ДДС върху това право на придобиване? Във фактурата този член ли следва да се посочи и при декларирането на доставката в коя колона на дневника за продажби следва да се отрази?
  Много благодаря за своевременния отговор!

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След като мястото на изпълнение, определено в съответствие с посочената разпоредба, е извън територията на страната – да. Можете да посочите във фактурата като основание за неначисляване на данък чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от закона. В дневник продажби – к. 22.

Вашият коментар

Email: