грешен номер на фактура в дневника за покупки

Как следва да се коригира дневника за покупки за м.09.2011г., в който фактура от доставчик е въведена с грешен номер? Техническа грешка. Трябва ли да се пише уведомление до НАП и да се въведе в текущия месец с + / с верен номер / и с – / с грешния  номер/. Всички останали данни за фактурата са верни.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да уведомявате НАП по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона, след като не е налице промяна на задължението. Можете да отразите корекцията в текущия месец по посочения от Вас начин.

Вашият коментар

Email: