Разходи при кредит-фирма съдлъжник

Фирма А взима кредит, а фирма В става негов съдлъжник. В един момент Фирма А не може да погасява месечните вноски по кредита, а трябва да започне да ги изплаща фирма В. Вноските по главница и лихва като разходи ли ще се отчитат по ЗКПО за фирма В и по какъв начин трябва да бъдат представени счетоводно тези разходи при определяне на годишния финансов резултат за фирма В.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте чл. 138-148 от закон за задълженията и договорите. Би следвало да даде отговор на въпросите Ви.

Вашият коментар

Email: