Санкция

Здравейте,

Във връзка с предния въпрос относно начисляване на санкция за забава в срока на изпълнение. Фактурите вече са издадени, тъй като се актува поетапно, но ако подизпълнителя издаде кредитно известие, това означава, че се намалява обема на изпълнените дейности което не е така, защото е изпълнил всички договорени позиции, а и трябва да начисли ДДС на издаденото кредитно. За счетоводни цели не е ли достатъчен само протокол за прихващане подписан от двете страни? Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Издаването на кредитно известие не означава, че е намален обемът на изпълнените дейности или че доставката е отменена. В случая е налице намаление на данъчната основа по чл. 26, ал. 2, откъдето и препратката към чл. 115, ал. 1 (споменавате, че въпросната санкция не се разглежда като неустойка за забава с обезщетителен характер).

Вашият коментар

Email: