Санкция

Здравейте,

Ние сме фирма, която се занимава със строително – монтажни дейности. Имаме договор, по който част от дейностите се изпълняват от подизпълнител. Подизпълнителят приключва своята част от дейностите, но със забава в срока. По договор имаме условие за санкция за забава. Когато се издаваме фактура начисляваме ли ДДС, след като характера на санкцията не е с обезщетителен характер. Предварително благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не е налице доставка по смисъла на закона за да издавате фактура за въпросната сума.
    Би следвало подизпълнителят да приспадне размера на санкцията от договорената сума за извършената работа, която му дължите, при издаването на фактурата за доставката към Вас (ако издаването на фактурата тепърва предстои). В противен случай подизпълнителят би следвало да приложи разпоредбите на чл. 115, ал. 1 от закона.

Вашият коментар

Email: