Строителство на склад в Австрия от BG фирма

Едноличният Собственик на българското дружество с българска регистрация по ДДС е австриец, постоянно пребиваващ в Австрия. Строи складово помещение за инструменти върху наета зема от съпругата си срущу договор за наем. Купува материали за строителството на обекта с местонахождение Австрия, за които са му издадени фактури с включен ДДС. Има фактури и от Германия, които са без ДДС. Има фактури за изготвяне на проект, които също са без включен ДДС.

Въпросът ми е: как да ги включа в дневниците по ДДС, няма ВОП, защото материалите не напущат Австрия, т.е. не пристигат в България. Услугите за проета са за австрийски обект? Моля ако е удобно за компетентен отговор! Благодаря предварително!!! 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало да потърсите консултация в Австрия относно задълженията, възникващи за Вас съгласно австрийското законодателство.
    В случай, че има закупени материали и от Германия – вижте чл. 62, ал. 2 от закона.
    Относно получените услуги – определете мястото на изпълнение, за да проверите възниква ли задължение за начисляване на данък в България по реда на глава осма от закона (доста неща остават неясни, включително това и кой е доставчик на услугата).
    Не би следвало да отразявате в дневниците покупките на материали от Австрия, за които Ви е начислен данък там.

Вашият коментар

Email: