ЧДК И ПДК

Здравейте , фирмата  ни извършва облагаеми и необлагаеми доставки и съответно ползваме ЧДК с годишно изравняване . От март месец плащаме наем на помещение, което не е свързано с основната ни дейност и на което ползваме ПДК. Правилно ли е ползването на този ПДК и в края на годината  с год корекция няма ли да се получи да връщаме много , защото коефициентът ми за ЧДК е 0,09

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като за този наем са налице условията на чл. 69, а не на чл. 73 от закона – напълно основателно сте ползвали пълен данъчен кредит за него.
    Що се отнася до следващия Ви въпрос – преизчислението по чл. 73, ал. 6 се отнася само за получените стоки и услуги с право на приспадане на частичен данъчен кредит. Вижте за справка чл. 65 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: