ДДС за дарение в дневник продажби

В коя колона в дневник продажби следва да се посочи начислен ДДС с протокол по чл.117 за дарение

1 коментар

Вашият коментар

Email: