ддс

Здр!Фирмата ни закупи миниван от немска фирма!фактурата е за 6500 евра,като е посочено 0 евра за ддс!Ние купуваме автомобила за наши цели,като не сме дилари!Как да отразя тази покупка,да съставям ли протокол по чл. 117 и да го включвам и в двата дневника?И другият ми въпрос ако след време решим да я продадем какво се случва с ддс-то,защото сега не плащам никакво ддс и не тегля данъчен кредит!ако се продаде на какво стойност ще начисля това ддс и как ще отразя фактурата!благодаря за отговора!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от закона следва да начислите данък с издаването на протокол по чл. 117. Начинът на отразяване на този протокол в дневник покупки зависи от това дали е налице правото на данъчен кредит за този автомобил – вижте за справка чл. 70 от закона, както и определението за лек автомобил по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на закона. От това би зависело и облагането при евентуалната последваща продажба на превозното средство.

Вашият коментар

Email: