лек автомобил от Италия

Здравейте!
Имам фактура за покупка на старо МПС от Италия по чл.36 от техния закон.
Нашата фирма е рег. по ЗДДС и доставката е извън предмета на дейност на фирмата. Целта на покупката е препродажба. Доколкото се ориентирам в закона – попадаме в определението дилър.
Ние попадаме в този случай в режима на стоки втора употреба (облагане на маржа) по техния закон, доколкото успях да се информирам какво регламентира този чл.36, на фактурата е записано:
« operazione soggetta al regime del margine, ai sensi dell’ art.36 del DL 41/95 »
Това означава ли, че следва да съставя протокол по чл.117 с нулева ставка?
След което да го включа в дневниците покупки/продажба в месеца на придобиване. Данъкът реално трябва да е платен там.
Или съставям протокол по чл.117, с нулева ставка – 0% ДДС, включвам го в дневника на продажбите в месеца на придобиване на автомобила, а в месеца на продажба – в дневника на покупките заедно с издадената фактура за продажба от нас към клиент. Или включвам протокола в дневника за покупки и дневника за продажби в месеца на придобиване. А когато бъде продаден автомобила съответно си включвам фактурата за продажба.

Как да отразя покупката на този автомобил за счетоводни и данъчни цели? Надявам се, да получа отговор. Благодаря! 

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като доставчикът е приложил специалния режим на облагане за стоки втора употреба не е налице вътреобщностно придобиване (чл. 13, ал. 4 от закона). Поради тази причина няма основания за издаване на протокол. Отразете фактурата за покупката само за счетоводни цели.

Вашият коментар

Email: