Неотразено кредитно известие

Как следва да се отрази от получателя в дневниците по ЗДДС кредитно известие, което е издадено от доставчика в предходни периоди, но е получено от получателя след подаване на Справката – декларация за периода, в който е издадено?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Включете го в отчетните регистри сега. За справка – чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

Вашият коментар

Email: