Данъчна основа при продажба на ДМА

здравейте, предстои ми продажба на автомобил за който не е ползван данъчен кредит, закупен е от нерегистриран доставчик, в момента има балансова стойност 4000.00 лв. – възможно ли е при продажбата примерно цената договорена с клиента е 4000.00 – от които данъчна основа 3333.33 лв. и ДДС 666.67 или ДДС се начислява върху балансовата стойност – 4000.00 лв. Благодаря предварително.

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласно чл. 27 данъчната основа трябва да е не по-ниска от пазарната стойност на автомобила, в случай, че купувачът е свързано с Вас лице. Ако не попадате в обхвата на чл. 27 – няма пречка да договорите цена от 4000 лв с включен ДДС.
    Въпросният автомобил не е купен с цел продажба, нали?

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В такъв случай няма пречка да договорите цена от 4000 лв с включен ДДС, при условие, че не сте свързани лица с купувача.

Вашият коментар

Email: