ДДС при префактуриране на разход от фирма от ЕС

Добър ден,

Фирма, регистрирана по българското законодателство и по ЗДДС получава на тримесечие фактури от австрийска фирма, която е мажоритарен собственик. Фактурите са за различни услуги – мениджърски и лиценционни такси, използване на софтуер и др., на които не е начислен ДДС. Някои от тези услуги се ползват от втора фирма в България, но се фактурират само на първата. Известна част от тях трябва да се префактурират от първата на втората. Въпросът е следва ли да се начисли ДДС?

Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    да, би следвало, в случай че мястото на изпълнение по смисъла на закона е на територията на страната.

Вашият коментар

Email: