Представител на италинаска фирма и как се третира доставката на услуга

Здравейте, въпросът е следният: новорегистрирано дружество в България ще извършва услуги за италианска фирма, като един вид ще бъде представител на италианската фирма за България и ще извършва проучвания за клиенти и консултация. Като ще получава комисион единствено и само от Италианската фирма. Интересуваме тези услуги попадат ли в обхвата на чл.21, ал.2 от ЗДДС и получателят приема ли се, че не е установен на територията на България? А също и тези доставки участват ли в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ДДС? И съответно, ако си регистриран по ЗДДС за тях не се начислява данък съгласно чл. 86, ал.3?
Благодаря предварително за помощта.

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  не става особено ясен самият начин на работа в случая. Извършените от Вас проучвания и консултации ще бъдат заплащани от клиентите директно на италианската фирма, а Вие ще получавате комисиона за това?
  Не става ясно и самото естество на услугите. В случай, че не попадат в някое от останалите хипотези на чл. 21 от закона би следвало мястото на изпълнение да се определя съгласно визираната от Вас разпоредба на ал. 2, а именно – извън територията на страната. Поради тази причина подобни доставки не биха участвали при определянето на оборота за задължителна регистрация. Вижте обаче в случая и чл. 97а от закона.

 2. Отговор Мария Георгиева

  Да, аз не съм задала правилно въпроса и не съм описала ясно вида на услугата. Ние ще получаваме комисион от италианската фирма, затова, че им търсим клиенти в България. Единствените пари, които ще получаваме като приход ще са от италианската фирма.
  Разгледах чл. 97а и гласи\“(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.\“
  Аз мисля, че в нашия случай Мястото на изпълнение на доставка е извън територията на България. И не мога да разбера попадаме ли в обхвата на чл. 97а

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След като мястото на изпълнение, определено по реда на чл. 21, ал. 2 от закона е на територията на Италия – да, би следвало да се регистрирате по реда на чл. 97а от закона.

Вашият коментар

Email: