Получен аванс за освободена доставка

Фирма собственик на земеделски земи сключва договори за отдаването им под за стопанските години 2011/2012 и 2012/2013. Съгласно договорите за наем, наемателите са длъжни да заплатят сумата за наем през 2011г, която представлява 80 % от дължимите суми. Тъй като отдаването под наем е освободена сделка, какви фактури следва да издаде наемодателят за получените авансови плащания и какво основание трябва да фигурира във фактурата /наем земеделска земя по договор или аванс за наем на зем.земя по догвор/.

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като става дума за освободени доставки не би следвало да начислявате данък, като следва да посочите съответната разпоредба, съгласно която доставката е освободена от облагане.
    Що се отнася до самите фактури – не би следвало плащанията в случая да бъдат третирани като авансови. Вижте за справка чл. 25, ал. 4 от закона.

  2. Отговор ГСтоянова

    [quote=ЗДДС Инфо ЕООД]След като става дума за освободени доставки не би следвало да начислявате данък, като следва да посочите съответната разпоредба, съгласно която доставката е освободена от облагане.
    Що се отнася до самите фактури – не би следвало плащанията в случая да бъдат третирани като авансови. Вижте за справка чл. 25, ал. 4 от закона.[/quote]

Вашият коментар

Email: