Покупка на употребяван лек автомобил от ЕС

Здравейте! Българска фирма регистрирана по ДДС закупува употребяван автомобил от Германска фирма регистрирана по ДДС.Фактурата е с нулева ставка ДДС.Как става заприхождаването на ДМА-то и отразяването в дневниците по ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не става ясно дали автомобилът Ви е продаден по специалния режим за облагане на маржа, или е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на закона.
    В случай, че е налице вътреобщностно придобиване – проверете дали не става дума за освободено вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 38, ал. 3 от закона, във връзка с чл. 50.
    В случай, че вътреобщностното придобиване не е освободено от облагане с данък по реда на глава трета от закона то данъкът е дължим от Вас и следва да го начислите с издаването на протокол. За упражняването на правото на данъчен кредит в случая следва да се съобразите с разпоредбите на чл. 70 от закона.

Вашият коментар

Email: