Дължи ли се ДДС в Италия

Здравейте!
Ние сме регисрирано по ДДС дружество в България и сме доставчика в сделката продажба на стоки. Получателят е фирма в Италия ( новорегистрирана), която към момента на сделката не беше регистрирана по ДДС (нямаше ДДС номер). Издадохме Инвойс , в който начислихме ДДС. Въпросът ми е дали получателят ще плати още веднъж ДДС в Италия. Моля за аргументация! Благодаря предварително!!!

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като получателят не е регистрирано лице то за него не би било налице вътреобщностно придобиване по смисъла на италианското законодателство (аналог на чл. 13 от приложимия в България закон). Поради тази причина не би следвало да настъпи и дължимост на данъка там.

  2. Отговор stefan

    Благодаря за отговора!!!

    А проблем ли ще бъде тази фирма да си осчетоводи инвойса?(понеже е със ДДС)

Вашият коментар

Email: