Отговорност на акредитиран представител

чл.135 (3) Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице. Какви са задълженията на АП по ЗДДС действащ в България? Какво общо ще има АП за ДДС-то в чужбина и има ли основание НАП или Митницата да го начисли това ДДС на АП,ако чуждата фирма не го внесе на територията на другата страна членка? Принципно ситуацията е следната: Европейска фирма ще внася стока от Турция с българският си ДДС номер/регистрирана е на територията на страната чрез АП/ и стоката директно заминава за европейската страна/това ще е оказано в транспортните документи/.Съгл.чл.58 ал.1 т.6 вносът е освободен от данък т.е ДДС в БГ не се дължи.След това чуждата фирма с БГ номера си, издава протокол за „продажба” на стоките на чуждият си ДДС номер/съгл.чл.117 ал.1 т.3 във връзка с чл.6 ал.3 т.3 от ЗДДС/.т.е извършва ВОД/чл.7 ал.4 от ЗДДС/.Не начислява ДДС. Какво става ако чуждата фирма не отрази ВОП не територията на тяхната страна и какви са последствията за АП?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Както сама сте посочила, съгласно чл. 135 ал. 3 акредитираният представител отговаря солидарно и отговорно само за задълженията, възникнали по българския ЗДДС.
    Във Вашия случай данъкът би бил дължим от вносителя в България, респ. солидарно отговорния акредитиран представител, само ако не бъде изпълнено изискването на чл. 58 ал. 2 от ЗДДС, а именно – вносителят да не се снабди с документите, нужни за доказване на ВОД, съгласно чл. 45 от ППЗДДС.
    След като вносът тепърва предстои – вижте и чл. 51 ал. 2 от ППЗДДС за документите, които трябва да представите пред митницата.

Вашият коментар

Email: