Дата на данъчното събитие

Здравейте,

Каква следва да е датата на данъчното събитие и съответно срока за деклариране на ВОП при следната ситуация: Извършено е плащане по проформа фактура, в последствие получаваме оригинална фактура, в която са добавени и транспортни разходи и, по която е доплатено. Същата е от дата 09.09.2011г. Към днешна дата стоките все още не са на територията на България. Следва ли да издам Протокол с дата до 28.09.2011г. и да коригирам Интрастат декларацията за м. Септември или да го направя в м. Октомври, когато реално стоките пристигнат и сделката се валидира?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  бихте ли уточнили какво е естеството на направените плащания, както и това кога се прехвърля собствеността върху стоките.

 2. Отговор Алекс

  Плащанията са авансови във връзка със закупуването на стоките, тъй като контрагента иска 100% предплащане на същите – първото е по Проформа фактура, където франкировката е EXS, но там транспортни разходи не са включени. В окончателната фактура са добавени и транспортните разходи като в нея не е уточнена франкировката на доставката. В подобни случаи се затруднявам да определя кога се прехвърля собствеността тъй като транспортните разходи са за наша сметка, но транспорта се урежда от доставчика ни.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Може би имате предвид франкировка EXW? В тези случаи би следвало собствеността да се прехвърля при предоставянето на стоките от завода/офиса/склада на доставчика Ви.
  Добре би било да издадете протокол по чл. 117 за фактурираните Ви транспортни разходи, след като същите са платени, макар и авансово от Вас.

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Не би следвало да имате проблем.
  Следва обаче да се прави разлика между данъчно събитие и настъпване на изискуемостта на данъка – вижте за справка чл. 63, ал. 3 (при условие, че са издадени само фактури за авансово плащане, но не и фактура за самата доставка), както и чл. 117, ал. 3

Вашият коментар

Email: