Гаранции

Здравейте,

Имам следния въпрос:

Имаме сключен договор за изпълнение на СМР с подизпълнител, на стойност 100 единици. Върху тях се начисляват 20 единици ДДС. В договора е записано, че при всяко актуване се задържат 30 % като гаранция за добро изпълнение, които се освобождават 60 дни след приемане работата от Възложителя. Фирмата подизпълнител актува към нас и съответно фактурира поетапно. Въпросът е при плащането на съответно изпълненото СМР тези 30 % гаранция, които се удържат, се изчисляват върху основата или върху сумата с ДДС.

Предварително благодаря!

1 коментар

Вашият коментар

Email: