протокол за самолетен билет или фактура

Здравейте, с цел да се намали документооборота  може ли да се документира доставка за продажба на самолетен билет от туристическа агенция член на ИАТА само с протокол за самолетен билет, като в протокола е включена на отделен ред услугата :такса издаване самолетен билет по чл.36 ал.1

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случай, че посредническата услуга попада в обхвата на чл. 113, ал. 3 от закона – възможно е, но са възможни и проблеми с чл. 37 от правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: