Самоначисляване на ДДС

Здравейте! Собственик на ЕООД се осигурява по ДУК в собственото си дружество. За определено време работи в Румъния, като ползва и лекия автомобил на дружеството си. На ферибота в Румъния му издават фактура за превоз на автомобил и пътник. В протокола по чл. 117 за тази фактура има ли право на дан. кредит или само си начислява ДДС в Дн. за продажби?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  не би следвало да попадате в обхвата на чл. 70, ако това имате предвид.
  По отношение на приложимата ставка за облагане – вижте и разпоредбите на глава трета от закона.

 2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Както вече бе посочено – не би следвало да попадате в обхвата на тази разпоредба.
  За справка можете да видите и § 1, т. 39 от Допълнителните разпоредби на закона за корпоративното подоходно облагане.

Вашият коментар

Email: