Стоки в трета страна

Здравейте,

интересуваме, ако доставяме части за съоръжения или производствено обороудване на BG клиент регистриран по ДДС, и знаем, че той ще ги изнася за Русия , следвали да начисляме ДДС? Чл.28 само за фирмата която ще ги изнася ли се отнася?

А, ако ние фактурираме на BG клиента ни частите,  но ги траспортираме от BG за Русия начисляваме ли ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    доставката би била облагаема с нулева ставка само ако са изпълнени условията на чл. 28, т. 1 от закона (вижте в тази връзка и чл. 21 от правилника за прилагане). В противен случай следва да начислите 20% данък.

Вашият коментар

Email: