Санкция

Здравейте,

 

Моля, за консултация по следния въпрос:

Имаме сключен договор с Възложител за изпълнение на СМР. Сключили сме договор с подизпълнител за част от възложените работи. В процеса на изпълнение е установено системно нарушение на ЗБУТ /неносене на лични предпазни средства/ в следствие на което на фирмата подизпълнител с констативен протокол е санкционирана. Въпросът ми е какъв документ трябва да се издаде за санкцията и дали трябва да се начисли ДДС?

Предварително благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случая не е налице доставка по смисъла на закона за да има основание за издаване на данъчен документ и начисляване на данък.

Вашият коментар

Email: